Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beboerrådet

Rolighedsparken har et beboerråd, som består af 3-5 beboere. Desuden sidder lederen af Rolighedsparken og en aktivitetsmedarbejder i rådet.

Der afholdes et beboerrådsmøde én gang om måneden.

Én gang årligt er der valg til beboerrådet.

Beboerrådet orienteres på møderne om økonomi- og personaleforhold.

I samarbejde med beboerrådet udarbejdes månedens aktivitetskalender.

Repræsentanter for beboerrådet besøger alle nye beboer og byder dem velkommen og samtidig orienterer de om stedet.

Rolighedsparken
Rolighedsvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 53 60  -  Rolighedsparken@ikast-brande.dk