Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hverdagsliv

Boligerne i Rolighedsparken er plejeboliger, hvor der er tilknyttet personale døgnet rundt. Rolighedsparken er bygget som et leve- og bomiljø, hvor omdrejningsmiljøet er det gode hverdagsliv i de enkelte boenheder. Et hverdagsliv hvor pleje, praktiske gøremål, aktiviteter og det sociale liv går hånd i hånd, i samarbejde mellem beboere og personalet.

Konkret handler det om at beboeren:

  • Oplever indhold i hverdagen.
  • Oplever at det er deres hjem og at de har indflydelse på de daglige gøremål.
  • Oplever at der er brug for deres ressourcer og viden i det daglige gøremål.
  • Oplever at hverdagens gøremål bliver udført i fællesskab og med respekt for de rammer husaftalerne har.
  • Oplever at Rolighedsparkens indretning giver mulighed for fællesskab, både i boenheden og i det store fællesskab.

At personalet:

  • Skal understøtte beboerne i de daglige handlinger, med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.
  • Er sammen med beboeren og arbejder bevidst på, at beboeren får mange små sejre i dagligdagen.

At pårørende:

  • Oplever de føler sig velkommen.
  • Oplever at det er beboerens hjem.
  • Oplever at de kan tage naturlig del i de daglige gøremål.

Rolighedsparken
Rolighedsvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 53 60  -  Rolighedsparken@ikast-brande.dk