Skip to main content

Pårørende

Kontakten til pårørende er for os meget vigtigt.

Personalet kan ikke erstatte kontakten til familie og venner. Vi håber, at familien fortsat vil være den nære kontakt og støtte, samt være behjælpelig med nogle af de praktiske ting i hverdagen.

Kontakten til pårørende er for os meget vigtigt. Kontaktpersonerne vil være de centrale personer i denne kontakt.

Kontaktpersonerne har følgende opgaver:

  • Hjælpe til og understøtte, så familien kan få mulighed for at opleve Rolighedsparken, som deres forældres hjem.
  • Tilbyde beboerne og deres pårørende en opfølgningssamtale 3 måneder efter indflytningen.
  • Efter opfølgningssamtalen tilbydes beboerne og de pårørende en årlig samtale.
  • 1-2 gange årligt (udover den årlige samtale) kontaktes beboeren og pårørende (telefonisk eller i forbindelse med besøg i Rolighedsparken), og der spørges til hvordan det går.
  • Formålet med disse tiltag er, at sikre det gode samarbejde mellem beboerne, pårørende og personalet, og derved yde den bedst mulige omsorg for vore beboere.