Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontaktperson

I Rolighedsparken arbejder vi med kontaktpersonrollen.

Formålet med rollen er:

  • At sikre et trygt hverdagsliv med et indhold, der tager hensyn til beboerens værdier og livserfaringer.
  • At sikre, at der arbejdes mod samme mål af alle involverede.
  • At sikre det gode samarbejde beboere - pårørende - og personalet imellem.

 

Kontaktpersonens overordnede ansvar er:

  • Den enkeltes beboeres behov, ønsker med mere.
  • Pårørendekontakt.
  • Indgåelse af aftaler, som eksempelvis økonomi med mere.

 

Rolighedsparken
Rolighedsvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 53 60  -  Rolighedsparken@ikast-brande.dk