Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Information om lejlighederne

På grund af Rolighedsparkens indretning og lejlighedernes størrelse, er det muligt for Ikast-Brande kommunes visitations- og myndighedsafdeling, at tilbyde ledige lejligheder til både ægtepar og enlige.

I de fleste lejligheder kan der bo ægtepar. Dette vil dog være afhængig af plejebehovet og de hjælpemidler, der er nødvendige i hjemmet.

Hvis du ønsker, at blive visiteret til en plejebolig i Rolighedsparken, skal du henvende dig til visitations- & myndighedsafdelingen i Ikast-Brande kommune.

Hvis du ønsker en fremvisning, kan du kontakte lokalleder Tove Carlson.

Rolighedsparken
Rolighedsvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 53 60  -  Rolighedsparken@ikast-brande.dk