Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brugerråd

Formålet med rådet er, at styrke dialogen mellem kommune, beboere og de pårørende om tilrettelæggelsen af dagligdagen for beboere i centrene, øge borgerinddragelse og gøre borgeren medansvarlige i udviklingen og sundhedsarbejdet.

Der er mellem 4-8 personer i rådet.

Rådets medlemmer består af beboere, pårørende og frivillige, som er tilknyttet huset.

Rådet mødes 4-5 gange årligt.

Rolighedsparken
Rolighedsvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 53 60  -  Rolighedsparken@ikast-brande.dk