Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Leve-bo miljø i Rolighedsparken

Definition: en mindre boenhed, som tilgodeser behovet for overskuelighed og nærhed for beboerne. Det handler om ordinære ældre- og plejeboliger med et flydende personalenormering. Det betyder, at mange daglige funktioner og fællesskaber, kan foregå i mindre boenheder, tæt på egen bolig, hvilket giver mulighed for aktivitet og engagement for alle i boenheden. Samtidig vil der stadig være mulighed for at deltage i fælles arrangementer i Rolighedsparken og ligeledes i arrangementer på tværs af boenhederne.

Overordnede mål og værdier:

Vi tror på, at daglige aktivitets- og træningstilbud, samt dagligt socialt samvær, udvikler og bevarer færdigheder, sundhed og livsglæde og dermed er med til at højne livskvaliteten hos det enkelte menneske.

Vi arbejder med tanken om, at den enkelte beboere har et reelt ansvar for egen livssituation og livsudfoldelse. Den enkelte har pligt til efter evne, at tage ansvar for egen tilværelse, og det er os magtpåliggende, at man kan leve under så selvvalgte forhold som muligt, med størst mulig selvstændighed og tryghed. Vi skal som personale medvirke til, at den enkelte beboeres funktionsevne bevares og trænes, og vi skal sikre, at de som ikke er i stand til at tage ansvar for egen livssituation, får den nødvendige hjælp. Samtidig skal vi, i samarbejde med de pårørende, sikre, at der skabes rammer, så den enkelte selv kan få mulighed for at skabe- og eller styrke sit netværk.

Vi skal som personale have øje for, hvad den enkelte beboere kan og dermed have fokus på den enkeltes ressourcer. Leve-Bo miljøer handler ikke kun om de fysiske rammer, men i højere grad om, at ændre holdninger og vaner, både for de mennesker der bor i boenheden, men også for dem som arbejder og kommer i boenheden.

Konkret handler det om at beboeren:

 • Oplever indhold i hverdagen.
 • Oplever at det er deres hjem og at de har indflydelse på de daglige gøremål.
 • Oplever at der er brug for deres ressourcer og viden i det daglige gøremål.
 • Oplever at hverdagens gøremål bliver udført i fællesskab og med respekt for de rammer husaftalerne har.
 • Oplever at Rolighedsparkens indretning giver mulighed for fællesskab, både i boenheden og i det store fællesskab.

At personalet:

 • Skal understøtte beboerne i de daglige handlinger, med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.
 • Er sammen med beboeren og arbejder bevidst på, at beboeren får mange små sejre i dagligdagen.
 • Oplever at hverdagens gøremål bliver udført i fællesskab og med respekt for de rammer husaftalerne har.

At pårørende:

 • Oplever de føler sig velkommen.
 • Oplever at det er beboerens hjem.
 • Oplever at de kan tage naturlig del i de daglige gøremål.

Rolighedsparken
Rolighedsvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 53 60  -  Rolighedsparken@ikast-brande.dk