Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Information om boligerne

Bygningerne er dels ejet af Ikast-Brande kommune og dels af Boligselskabet MidtVest.

For Ikast-Brande kommunes vedkommende, er der indgået en administrativaftale med Lejerbo, således at de varetager alt administrationen.

I samtlige lejligheder, betaler man sammen med huslejen også forbrugsafgifter og udgifter til kabel TV. ( den lille pakke).

Alle lejlighederne er udstyret med automatisk brandalarmeringsanlæg, således, at en eventuel brand, på et meget tidligt tidspunkt, vil udløse en alarm til Ikast Brandvæsen.

Ikast-Brande kommune har en bygningsforsikring. Øvrige forsikringer f.eks. indboforsikring skal man selv indgå.

Rolighedsparken
Rolighedsvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 53 60  -  Rolighedsparken@ikast-brande.dk