Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fakta

Bygningerne er dels ejet af Ikast-Brande kommune og dels af Boligselskabet MidtVest.

For Ikast-Brande kommunens vedkommende, er der indgået en administrativ aftale med Lejerbo, således at de varetager alt administration.

I samtlige lejligheder, betaler man sammen med huslejen også forbrugsafgifter og udgifter til kabel TV. ( den lille pakke).

Alle Lejlighederne er udstyret med automatisk brandalarmeringsanlæg, således, at en eventuel brand, på et meget tidligt tidspunkt, vil udlæse en alarm til Ikast Brandvæsen.

Ikast-Brande har en bygningsforsikring. Øvrige forsikringer f.eks. indboforsikring skal man selv indgå.

 

DSC_0206

Rolighedsparken
Rolighedsvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 53 60  -  Rolighedsparken@ikast-brande.dk